«CompasTeleCom» ЖШС 01.06.2020 бастап жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсетуге Қоғамдық келісімнің қабылданғаны туралы хабарлайды. Бұл шарт барлық Абоненттерге қолданылады және бұрын Абонентпен жасалған телекоммуникация қызметтерін көрсету туралы шартты ауыстырады. Осы Шарт жарияланған сәттен бастап Абонентке Қызметтерді көрсету бойынша қызметтерді көрсету шарттары осы шарттың талаптарына сәйкес анықталады (қолданыстағы абоненттер үшін), Өтінішке қол қою/қайта қол қою болып табылмайды. қажет. Шарттың талаптарымен келіспеген жағдайда (қолданыстағы абоненттер үшін) Абонент Шарт оператордың compastelecom.kz сайтында бірінші жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде бұл туралы хабарламаға құқылы. Оператор Шарт талаптарына қосылудан бас тарту туралы жазбаша түрде. жалпы.


Шарт Оператордың www.compastelecom.kz интернет-ресурсында жарияланған күннен бастап күшіне енеді (қолданыстағы абоненттер үшін) немесе абонент №1 қосымшаға сәйкес Өтінішті берген күннен бастап (жаңа жазылушылар үшін) және заңнамада және Шартта белгіленген тәртіппен тоқтатылғанға дейін жарамды.